Γ.02-03

Γούρι μεταλλικό κρεμασμένο σε φιάλη κρασιού 750ml. σε ότι αποχρώσεις επιθυμείτε.