Κ.14

Καλάθι χιονισμένο με δυο φιάλες κρασάκι.Ρόδιμικρό με γούρι,διακοσμημένο με ασημένια κλαδιά.