Κ.09

Καλάθι χιονισμένο με 3 κρασάκια,διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες και κουκουνάρες.