Εκτύπωση αυτής της σελίδας

7-08-1926-20-2144 03

Πανέμορφος κύκνος μεταλλικός πάνω σε πέτρα.